fgdg
(097) 850 64 44
(050) 208 24 44
(044) 592 34 44
(063) 263 89 44
График работы
с 9.00 до 20.00
без выходных
г. Киев, Голосеевский р-н
переулок Моторный 3 "ЕВРОСТО"
Установка фаркопа в Киеве!
Корзина
Статьи

Доводимо до Вашого відома, що з 04.11.2012 року набирають чинності зміни до Закону України «Про ОСЦПВВНТЗ».

Доводимо до вашого відома, що з 04.11.2012 року набирають чинності зміни до Закону України «Про ОСЦПВВНТЗ».

 У нижченаведеній інформації висвітлено опис основних відмінностей чинної та оновленої редакції Закону.

 1. Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України
13.2. Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50 відсотків, за умови, що страхувальником є громадянин України - учасник війни, інвалід II групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до I або II категорії, пенсіонер, а забезпечений транспортний засіб має робочий об'єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних включно та належить цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом будь-якою особою, яка відноситься до згаданих у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.

Пояснення змін:
Уточнено умови надання знижки 50% для пільгових категорій громадян. Відтепер необхідно, щоб особа, що має право на пільгу (пенсіонер, учасник війни, інвалід ІІ категорії, «Чорнобилець» І та ІІ категорій) була власником ТЗ з об’ємом двигуна до 2500 куб.см. згідно технічного паспорту та особисто ним керувала.

 1.  Статтю 16 викладено у новій редакції
  Стаття 16. Використання страхових сертифікатів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" 
  Виїзд з України до країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка" транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком - повним членом МТСБУ і посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "Зелена картка", забороняється.

Пояснення змін:
Категорично забороняється виїзд з України до країн-членів міжнародної системи автострахування «ЗК» транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, без договору «Зелена картка». Таким чином, виключається можливість придбання особою внутрішнього полісу цивільної відповідальності країни відвідання.

3. Стаття 18. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страхувальника 
18.2. У разі дострокового припинення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик вилучає страховий поліс та анулює його і за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно до періоду страхування, що залишився до закінчення строку дії договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки.
Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, такий страховик повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.

Пояснення змін:
Додано абзац щодо відповідальності страховика за порушення умов договору страхування при припиненні договору страхування з ініціативи страхувальника.

4. п.19.2 статті 19 – видалено, натомість додано статтю 201

Стаття 20.1. Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу
201.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії.
201.2. У разі відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.
201.3. У разі смерті страхувальника - фізичної особи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений транспортний засіб у спадщину.
201.4. Якщо страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права і обов’язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника.
 
Пояснення змін:
Видалено пункт про припинення дії договору страхування з моменту відчуження ТЗ (п.19.2 статті 19). Натомість, додано статтю якою визначено, що у разі зміни власника забезпеченого ТЗ договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії.

5. п. 24.1, 24.2 та 24.3 об’єднано в один пункт та додано нові п.24.2 та 24.3

Стаття 24. Відшкодування шкоди, пов'язаної з лікуванням потерпілого 
24.1. У зв'язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані витрати, які пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та купівлею лікарських засобів. 
Витрати, пов'язані з лікуванням потерпілого в іноземних державах, відшкодовуються, якщо лікування було узгоджено із страховиком чи МТСБУ. Зазначені витрати мають бути підтверджені документально відповідним медичним закладом. 
24.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день лікування, підтверджений відповідним закладом охорони здоров’я, але не більше 120 днів.
24.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір витрат, зазначених у пункті 24.1 цієї статті, або їх документально підтверджений розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 24.2 цієї статті, страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному в пункті 24.2 цієї статті

Пояснення змін:
Встановлено мінімальний розмір відшкодування за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого, який складе близько 37 грн. за кожний день лікування, підтверджений відповідним закладом охорони здоров’я, але не більше 4440 грн.

 1.  Статтю 26 викладено у новій редакції

Стаття 26. Відшкодування шкоди, пов'язаної із стійкою втратою працездатності потерпілим
26.1. Шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, відшкодовується у розмірах, визначених відповідно до Цивільного кодексу України.
26.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, становить:
у разі встановлення I групи інвалідності - 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
у разі встановлення II групи інвалідності - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
у разі встановлення III групи інвалідності - 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
у разі визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною-інвалідом - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку.
26.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір шкоди, пов’язаної із стійкою втратою працездатності потерпілим, або цей розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 26.2 цієї статті, страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування в розмірі, визначеному у пункті 26.2 цієї статті

Пояснення змін:
Встановлено мінімальний розмір відшкодування за шкоду, пов’язану із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди:

I група інвалідності – близько 40 000 грн.
II група інвалідності – близько 20 000 грн.
III група інвалідності – близько 13 000 грн.

у разі визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною-інвалідом – близько 20 000 грн.

7п.22.3 статті 22 – видалено, натомість додано статтю 261

Стаття 261. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної потерпілому
Страховиком (у випадках, передбачених підпунктами "г" і "ґ" пункту 41.1 та підпунктом "в" пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовується потерпілому - фізичній особі, який зазнав ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода у розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Пояснення змін:
Змінено базу обчислення відшкодування моральної шкоди. В попередній редакції моральна шкода компенсувалась у розмірі не більше ніж 5 відсотків ліміту відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих.

8.Статтю 27 викладено у новій редакції

Стаття 27. Шкода, пов'язана із смертю потерпілого
27.1. Страхове відшкодування (регламентна виплата) виплачується, якщо смерть потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та є прямим наслідком цієї дорожньо-транспортної пригоди.
27.2. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) здійснює відшкодування шкоди, заподіяної смертю потерпілого, на умовах, встановлених статтею 1200 Цивільного кодексу України, кожній особі, яка має право на таке відшкодування, рівними частинами. Загальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) утриманцям одного померлого не може бути меншим, ніж 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку.
27.3. Страховик (у випадках, передбачених підпунктами "г" і "ґ" пункту 41.1 та підпунктом "в" пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовує моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим). Загальний розмір такого страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, і виплачується рівними частинами.
27.4. Страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування особі, яка здійснила витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника, за умови надання страховику (МТСБУ) документів, що підтверджують такі витрати, та пред’явлення оригіналу свідоцтва про смерть. Загальний розмір такого відшкодування стосовно одного померлого не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку.
27.5. Відшкодування шкоди, пов’язаної із смертю потерпілого, може бути виплачено у вигляді одноразової виплати. Загальний розмір усіх здійснених страхових відшкодувань (регламентних виплат) за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю однієї особи, не може перевищувати страхову суму за таку шкоду

Пояснення змін:
Визначено мінімальний розмір відшкодування шкоди, заподіяної смертю потерпілого кожній особі, яка має право на таке відшкодування, який складе близько 40 000 грн.

Розмір моральної шкоди заподіяної смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим) становить близько 13 000 грн.

Максимальний розмір відшкодування особі, яка здійснила витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника, становить близько 13 000 грн.

 1.  п.30.2 статті 30 - викладено у новій редакції, п.30.3 статті 30 – видалено.

Стаття 30. Шкода, пов'язана з фізичним знищенням транспортного засобу 
30.1. Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з аварійним сертифікатом (рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
30.2. Якщо транспортний засіб вважається знищеним, його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати на евакуацію транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Пояснення змін:
Змінено порядок розрахунку збитку, що відшкодовується якщо ТЗ вважається повністю знищеним. В попередній редакції закону було передбачено, що страховик компенсує вартість ТЗ до ДТП, витрати по евакуації ТЗ з місця ДТП, та отримує право на залишки транспортного засобу.

 10. Стаття 36. Прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати 
36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов'язаний:
у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна (транспортного засобу) з урахуванням зносу здійснюється безпосередньо на рахунок потерпілої особи (її представника), сума, що відповідає розміру оціненої шкоди, зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на додану вартість. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує суми податку, здійснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) документального підтвердження факту оплати проведеного ремонту. Якщо у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється у розмірі шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи (у тому числі шляхом перерахування коштів особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна), якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна.

Пояснення змін:
Додано опис процесу врахування податку на додану вартість при здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) за ОСЦПВВНТЗ.

 1.  Стаття 38-1. Відповідальність за порушення умов страхування 
  38-1.1. У разі якщо страховик здійснив страхове відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого транспортного засобу, у сфері, що передбачає більше значення коригуючого коефіцієнта, ніж визначено договором страхування, чи з порушенням умов, передбачених пунктом 13.2 статті 13 цього Закону (при укладенні договору страхування із застосуванням такого пункту), то особа, відповідальна за шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, зобов'язана компенсувати страховику 50 відсотків виплаченого страхового відшкодування.

Пояснення змін:
Передбачено відповідальність за страхування ТЗ, що використовуються в якості таксі за звичайними тарифами (без використання спеціальної тарифної сітки) та за порушення при застосуванні знижки для пільговиків.
Якщо будуть виявлені такі порушення, то при настанні страхового випадку страхувальник буде зобов’язаний компенсувати страховику 50% виплаченого відшкодування.

 1.  Стаття 49. Умови здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності

49.3. Для здійснення посередницької діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страхові агенти зобов'язані зареєструватися в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ

Пояснення змин:
Передбачено, що в найближчий час буде проведено реєстрацію страхових агентів, що здійснюють реалізацію договорів ОСЦПВВНТЗ

13.II. Прикінцеві та перехідні положення
4. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом, крім коригуючих коефіцієнтів, затверджених спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, застосовуються такі коригуючі коефіцієнти:
1) залежно від строку дії договору (для цілей абзацу третього пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"):

Строк дії договору Значення коефіцієнта

15 днів

0,15

1 місяць

0,2

2 місяці

0,3

3 місяці

0,4

4 місяці

0,5

5 місяців

0,6

6 місяців

0,7

7 місяців

0,75

8 місяців

0,8

9 місяців

0,85

10 місяців

0,9

11 місяців

0,95

1 рік

1


2) залежно від кількості транспортних засобів, щодо яких страхувальником одночасно укладаються внутрішні договори страхування:
Кількість транспортних засобів Значення коефіцієнта

від 5 до 9

0,95

від 10 до 19

0,9

від 20 до 99

0,85

від 100 до 499

0,8

від 500 до 1999

0,75

від 2000 і більше

0,7

Пояснення змін:
Розширено діапазон знижок за страхування парку ТЗ. Від тепер, знижка за страхування парку ТЗ буде застосовуватись до всіх договорів, а не лише до річних.
При страхуванні від 5 до 9 ТЗ знижка 5%, від 10 до 19 ТЗ – 10%, від 20 до 99 ТЗ – 15%, від 100 до 499 ТЗ – 20%, від 500 до 1999 ТЗ – 25%, від 2000 ТЗ – 30%.

Зміни, що внесені до статей 24, 26, 261, 27, 38-1 набирають чинності з 04.02.2013 року.

 

 
Недвижимость является одним из основополагающих аспектов национального богатства страны. В настоящее время именно отрасль коммерческой недвижимости занимает особое место на российском рынке ... далее